11 dec. 2023

Belangrijke mededeling: update prijsaanduiding retail etalages

Belangrijke mededeling: update prijsaanduiding retail etalages

Belangrijke mededeling

Antwerpen, februari 2024 - De FOD Economie kondigde onlangs aan dat zij extra aandacht zullen besteden aan de prijsaanduiding in (kleding)boetieks. Dit geldt ook voor de etalages hiervan. Naar aanleiding, maken wij onze klanten graag attent op de geüpdatet richtlijnen hiervan.

Onlangs kondigde de FOD Economie aan om zijn controles op correcte prijsaanduiding van (kleding)boetieks te verhogen. Dit geldt zowel in de winkel als in de etalages. Om die reden lijsten wij hieronder nog even de laatste richtlijnen van art. VI.3 WER op :

1. Behalve bij openbare verkoop, duidt elke onderneming die aan de consument goederen te koop aanbiedt, de prijs hiervan schriftelijk en ondubbelzinnig aan. Indien de goederen te koop uitgestald zijn, is de prijs bovendien leesbaar en goed zichtbaar aangeduid

2. Elke onderneming die aan de consument homogene diensten aanbiedt, duidt de prijs hiervan schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aan.

Het is belangrijk dat deze regels zo goed als mogelijk gevolgd worden. Inbreuken kunnen bestraft worden met een geldboete tussen 250 EUR en 10.000 EUR.

Daarnaast controleert de FOD Economie er ook op of (kleding) boetieks hun BTW nummers correct en duidelijk vermeld staan op al de gebruikte Sociale Media-kanalen van deze boetiek en/of website hiervan.

Wij hopen onze klanten hiermee voldoende te kunnen informeren. Indien er aanvullende vragen zijn, aarzel dan niet contact op te nemen via: info@fashionclub70.be.

- Altijd blij om te helpen

Delen